W Centrum Rehabilitacji można skorzystać z kompleksowej rehabilitacji.

 

Salus aegroti suprema finis est – Zdrowie chorego najwyższym celem